Ana Sayfa > Kurumsal
 

GENEL MÜDÜRÜN MESAJI

Saygıdeğer müşterilerimiz,
 
Sevgili iş arkadaşlarım;
 
İnsanlık tarihini düşündüğümüzde yaşadığımız yaşam kesiti, geçmiş dönemlerin en hızlı ve değişime en açık dönemidir. Bilgi ve teknoloji hiçbir dönemde bu kadar hızlı gelişim göstermemiştir. Bu değişim, olumlu sonuçlarının yanında; çözmemiz gereken birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Artan dünya nüfusu, değişken nüfus hareketleri, hızlı şehirleşme beraberinde; beslenme, barınma ve güvenlik olgularını yeniden düşünmemizi zorunlu kılmaktadır. Sağlıklı bir yaşam sürmenin temel kuralı güvenlik bir yaşam alanı oluşturmaktan geçmektedir. Bugün biliyoruz ki bu tehdit doğadan çok yine insanoğlundan gelmektedir. Toplumsal değişme beraberinde sosyal dengesizlikleri de içinde barındırması sosyolojik bir gerçektir.
 
Güvenlik teknik anlamda tehdit karşısında pozisyon almak değildir. Güvenlik bizim için her türlü tehdit olasılığına karşın önlem geliştirmektir. Kurum kültürünü bu parametrelerden alan Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. kuruluş felsefesini insan ve onun güvenliğine odaklamıştır. Bu yaklaşım çerçevesinde 2004 yılından günümüze kadar sektörüne sürekli katkı ve değer üretmiş olmamız bizim en büyük heyecan kaynağımızdır. Görece ülkemiz için genç bir sektör olmamızdan kaynaklanan teknik ve yapısal sorunların farkında olan Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. bu alandaki öncü rolünü her zaman sürdürmeye devam edecektir. Yönetim kadrolarımızın bilgi birikimini her zaman sektörümüzün paydaşlarına sunmayı hep bir görev olarak biliyorum. Bu noktada Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri AŞ’de çalışan her düzeydeki çalışan arkadaşımın bu görev ve sorumluluk bilinci ile hareket ettiğine olan inancım tamdır. Görev arkadaşlarımın seçiminde gösterdiğimiz özen ve hassasiyet; bize can ve mal güvenliğini teslim eden siz müşterilerimize olan saygı ve görev bilincimizden kaynaklanmaktadır. Bugün sektörde geldiğimiz saygın konumumuz yukarıda saymaya çalıştığım ilkelerimizi tavizsiz uyguladığımızdan kaynaklanmaktadır.
 
Özellikle tüm yönetici arkadaşlarımın güçlü özgeçmişleri, uzmanlıkları ve iş üretme potansiyelleri; saha amirlerimizin sevk ve idare kabiliyetleri Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’nin en büyük avantajı olduğunu düşünüyorum. Saha personelimizin eğitimli, özverili ve kurum bilincinin yüksek olması koşulsuz müşteri memnuniyeti açısından tek dayanak noktamızdır. Bugün uluslararası bir firma olmamızın temelinde çalışma arkadaşlarımın yüksek motivasyonu yatmaktadır.
 
Türkiye için çalışan, Türkiye için üreten, Türkiye sevdalısı kurumumuz özellikle ekonomimizin lokomotif sektörü olan inşaat firmalarımızın yurtdışındaki başarılarından gurur duymaktadır. Şirket kültürümüz ve bilgi birikimimizle  hinterlandımızdaki tüm ülkelerdeki firmalarımızın; Güvenlik Risk Analizi ve Personelli Güvenlik Hizmetinde Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. 'yi tercih etmeleri bize yeni sorumluluklar yüklemektedir. Yurtdışındaki yerel otoritelerle ilişkilerimiz ve orada akredite şirketlerimizle kısa ve orta vadede büyümemizin ana eksenleri olacaktır. Bu vizyonun bizi yeni hedeflere ve yeni ufuklara taşıyacağına olan inancım tamdır.
 
Bu vesile ile bizimle yol alan tüm kurumlara ve çalışma arkadaşlarıma saygılarımı sunarım.
 
Mustafa ATUN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı