Ana Sayfa > Hizmetler
 

GÜVENLİK PROJE TASARIMI VE RİSK YÖNETİMİ

Güvenli ve Konforlu Bir Kamp Hayatı İçin Kurumsal Çözüm
 
Günümüz konjonktüründe tüm kurumlar dereceleri farklı da olsa güvenlik riskleri ile karşı karşıyadır. Uluslararası ilişkiler sistemi ve bu sistem içerisindeki hukuki mekanizmalar, günümüzde tüm kurum/şirketler için eşit seviyede güvenlik tesis edememekte, huzur ve güven ortamına yönelik tehditlere gerekli cevabı vermemektedir. Bu risklerin yönetilmesindeki ve tanımlanmasındaki başarısızlık en yetkin kurumu bile tehlikeye atabilir. Etkin bir güvenlik politikası oluşturmanın birinci basamağı, kampın/şantiyenin karşılaştığı risk seviyesini doğru çözümlemekle başlar. Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. özellikle riskli bölgelerde ve uluslararası deneyimiyle alanında en uzman ve yetkin şirketlerden birisidir.
 
Güvenlik hizmeti sağlanacak alan/tesis, uluslararası deneyime sahip uzman proje ekibimiz tarafından incelenir. Elde edilen veriler veri tabanımızdaki bilgiler ile de kıyaslanarak risk analizi ölçeğimizde değerlendirilir. Müşterilerimizin özel talepleri alınarak mevcut sisteme adapte edilir. Önerilen fiziki ve elektronik güvenlik önlemleri, ek öneriler ile birlikte “Özel Güvenlik Projesi Tasarımı” olarak sunulur.
 
Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. tarafından öncelikle kampın/şantiyenin güvenlik ihtiyaçları belirlenir, kısa, orta ve uzun vadeli güvenlik yapılanması oluşturulur. Oluşturulan güvenlik yapılanması sürekli denetim ve incelemelerle gözden geçirilerek, alınması gerekli ilave tedbirler hazırlanacak periyodik raporlarla şirket üst yönetimine sunulur. Uluslararası deneyime sahip uzman kadromuzca verilen bu hizmet güvenlik risklerini en aza indirerek güvenli bir iş süreci geçirmenizi sağlar.
 
Neden Güvenlik Proje Tasarımı ve Risk Yönetimi
Ücretsiz keşif ve ön analiz raporu,
Hazırlanan stratejik plan sayesinde süreç izleme,
Uluslararası jeopolitik uzmanlardan danışmanlık hizmeti,
Aylık kamp risk analiz raporları,
Koruma seviye analiziyle koruma tedbirlerinin azaltılması veya artırılması,
Risk / Zarar / Maliyet Analiziyle tesis maliyetlerinde azalma,
Yerel güvenlik yasalarına uygun çözümler.