Ana Sayfa > Kurumsal
 

SOSYAL SORUMLULUK

Çevre Politikalarımız
 
Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. kalite standartları gereğince tüm saha ve hizmet aşamalarında sürdürülebilir bir çevre politikasını ilke edinmiştir.
 
Temel İlkelerimiz
Enerji verimliliği tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirmek,
Tesis ve süreç tasarım ve yönetiminde çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
İlke ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirmek ve bu ilke ve hedeflere ulaşmak için yeterli kaynakları sağlamak,
Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlara uyumu temel zorunluluk olarak kabul etmek,
Tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı yenilenebilir enerji uygulamaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek,
Çalışanlarını eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak doğal kaynak ihtiyacını, enerji kayıplarını ve atıklarını en aza indirmeyi hedeflemek,
Daha az çevresel etkiye sahip ve daha fazla geri dönüşümlü malzeme kullanmak.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarımız
 
Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. için çalışanlarının, güvenli bir ortamda uygun çalışma koşullarında üretim yapması, kalite, karlılık ve büyüme hedeflerine ulaşmasının vazgeçilmez bir unsurdur. Üst yönetim olarak tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanıyor ve bu hedef, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikaları sayesinde ulaşacağını biliyoruz. Tüm projelerimizde koruyucu ve önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak güvenli bir çalışma ortamı sağlamak esas önceliğimizdir.
 
Temel İlkelerimiz;
Ulusal ve uluslararası iş güvenliği mevzuat ve standartlarına uyumlu ve uygun çalışmak,
Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı,
Çalışanlarımızın iş kazası ve meslek hastalığı farkındalığını artırmak,
Çalışanlarına sistematik Tehlike Bilinci Oluşturma eğitimi vermek,
Yönetim sistemimizin çalışanların ve ilgili tarafların katkılarıyla sürekli iyileştirilmesi,
Güvenli ekipman ve uygun teknolojileri kullanarak iş güvenliğine uygun üretim gerçekleştirmek.