Ana Sayfa > Odak Sektörler
 

HABERLEŞME, İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE GÜVENLİĞİ

 

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Tesisleri, İnternet Altyapısı, Telekomünikasyon Tesisleri

 

İnsanlık tarihi ile özdeş olan haberleşme tüm tarih boyunca insanlığın gelişimi ile birlikte sürekli değişim ve çeşitlilik kazanmıştır. Haberleşme araçlarındaki gelişim onun teknolojik boyutunun da göstergesidir. Haberleşme araçlarındaki bu gelişim onun iletişim kanallarının çoğalmasına ve karmaşıklığına da neden olmuştur. Bugün sosyo-ekonomik tüm eylemlerimizin temel altyapısını oluşturan iletişim teknolojilerinin güvenlik prosedürleri tüm aktörlerinin temel problemidir.  Bugün tüm haberleşme altyapı ve üstyapıları ülkelerin can damarları haline gelmiştir. Buna gelişen bilgi teknoloji tesisleri de eklenince tüm bu kritik altyapıların güvenliği kamusal güvenlik aktörlerinin yanında özel güvenlik şirketlerinin de ilgi alanına girmektedir. İçerdiği tehditler ve risklerle birlikte bir alan savunmasına dönüşen bu tesisler tüm kötü niyetli aktörlerin cazibe merkezine dönüşmüştür. Bilginin ve iletişimin akışkanlığı tüm dünyayı sararken; bu bilgilerin kimlerin elinde depolandığı ve ne amaçla kullanılacağı sorunu kamu otoritelerinin en büyük kaygısı haline gelmiştir.  Geçen yüzyılda bu tesislere yönelik saldırılar daha sade yöntemler basit amaçlar ve belirli yetkinlikte kişiler/örgütler tarafından gerçekleştirilmekteydi. Günümüzde ve gelecekte ise bu tesislere saldırılar daha organize terörist gruplar, siber gruplar hatta gizli servisler tarafından, otomatize edilmiş, daha sık, karmaşık, yıkıcı, tespiti zor ve hedef odaklı olacaktır. Bu olgu devletlerin sınırlarını korumaktan daha önemli bir hal almıştır. Bu kritik tesislerin güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması ve özellikle gizliliğinin deşifre olması milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek sonuçlar doğurmaktadır. Elektronik haberleşmenin gizliliği, güvenlik standartları ve mekanizmalarının etkinliği yanında bu tesislerin fiziki güvenlik unsurlarıyla da korunması; olası saldırı ve riskleri minimum düzeye indirgemek temel bir zorunluluk haline gelmiştir.

 

Bu Kritik Tesislere Yönelik Güvenlik Sistematiğimiz;

 

• Ölçeklenebilir Güvenlik Stratejisi ve Raporlaması
• Kritik Tesislerin Güvenlik Analizi
• Ağ ve Sistem Güvenliği
• Uygulama ve Veri Güvenliği
• Taşınabilir Cihaz ve Ortam Güvenliği
• Nesnelerin İnterneti (IoT) Cihazlarının Güvenliği
• Ekipman Güvenliği
• Tehdit İstihbaratı Yönetimi
• Personel Güvenliği
• Fiziksel Mekânların Güvenliği

 

Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. olarak tüm bu kritik tesisleri geliştirdiğimiz güvenlik mimarisi ile korumaktayız. Fiziki güvenlik hizmetlerimizin yanında bu tesislerde çalışan üst düzey personellere verdiğimiz VIP güvenlik hizmetlerimizle de destek vermekteyiz.

 

Özellikle büyük verinin geleceğin dünyasını şekillendireceği düşünüldüğünde tüm bu kritik altyapıların ve tesislerin korunması farklı uzmanlık alanlarının bir arada ve yüksek bir koordinasyonla yönetilmesini gerektirmektedir. Yüksel Güvenlik olarak komuta kontrol ve sistem odalarından, siber güvenlik kadrolarımıza kadar bütünleşik güvenlik hizmetleri ile bu alandaki müşterilerimize hizmet vermekteyiz.