Ana Sayfa > Odak Sektörler
 

TARIM VE GIDA TESİSLERİ GÜVENLİĞİ

 

Stratejik Tarım Alanları, Silolar, Bitkisel Üretim Tesisleri, Balık ve Hayvan Çiftlikleri, Tarımsal Araştırma Merkezleri, Gıda Laboratuvarları, Kritik Gıda Endüstrisi Tesisleri

 

Tarım ve gıda tüm insanlığın vazgeçilmezidir. Özellikle hızlı nüfus artışı, küresel ısınma ve tatlı suya erişim sorunları ile yüz yüze gelen ülkeler bu alandaki etkinliklerini stratejik eylem planları ile derinleştirmeye çalışmaktadırlar. Yaşanan Covit-19 pandemisi ve sonrasındaki olasılıklar tüm ülkeleri bu alanda daha fazla yatırım yapmaya ve mevcut alanlarını pekiştirmeye ve genişletmeye yöneltmiştir. Bugün ülkeler için stratejik olan ulusal stratejik tarım ve gıda ürünlerinin üretim, depolanması ve pazarlanması noktasındaki gıda güvenlik zincirinin sağlıklı işleyebilmesi için de ciddi güvenlik önlemleri gerekmektedir.

 

İklim değişikliği, açlık, yoksulluk, suya erişim, korona virüs pandemisi, bio-çeşitliliğin yok edilmesinin yanında temel tarım ve gıda ürünlerinde ülkelerin tekelleşme çabaları bu alana yoğunlaşmayı da beraberinde getirdi. Bu noktada dikkat çekilen alan ise bio-terörizmdir. İnsanlık tarihi kadar eski olan Bio-terörizm ise yakın gelecekte toplumları bekleyen en büyük tehlikelerden biridir. İnsanlar veya diğer canlılar arasında hastalığa veya ölüme neden olmak için biyolojik ajanların kasıtlı kullanılması veya kullanılma tehdidi olan Bio-terörizm; bilginin bu kadar açık ve ulaşılabilir olması bu tür eylemler için zemin hazırlamaktadır. Yaklaşık 10 bin dolarla kurulacak bir laboratuvarda biyolojik silah olarak kullanılabilecek mikroorganizmalar üretmek mümkündür. Geliştirilen bu ajanların kritik tarım ve gıda tesislerine sokulması ile etki dereceleri çok farklı sonuçlar doğmaktadır.

 

Geçtiğimiz yüzyılın sonlarına doğru tüm dünyada boyutları değişerek artan terör eylemleri, küresel ısınmanın etkileri, tarım ürünlerinin tüm dünyada adil olarak dağıtılmasına olan ihtiyaç, tarımsal üretimde büyük öneme sahip tohum ve genlerin korunmasına olan ihtiyaç gibi nedenlerle stratejik öneme kavuşmuş olan birçok tarımsal araştırma, üretim ve muhafaza tesisinde güvenliğin sağlanması zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla gerek yapılan çalışmaların ve gerekse elde edilen sonuçların ikinci ve üçüncü taraflarla paylaşımındaki kontrollülük zorunlu hale gelmektedir. Sabotaj, bio-terör gibi kasıtlı eylem, kasıtlı bulaştırmalar ve stratejik bilgilerin maksadını aşar şekilde sızdırılmasını önlemeye yönelik tedbirleri almak ve uygulamayı sıkı sıkıya sürdürmek kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

 

İnsanları öldürmek, kamu düzenini bozmak, geleceğimizin en büyük güvencelerinden birisi olan bio-çeşitliliğimize zarar vermek, tarımsal alandaki gelişmeleri baltalamak, kaos ortamı oluşturmak, korku ve panik yaymak, halkın hükümetlere güvenini zedelemek, ekonomik olarak zarar vermek gibi davranışların risk analizine dayalı bir metodoloji ile hem fiziksel hem de dijital alanda korunmaları, günümüzde git gide daha önemli olmuştur.

 

Kritik Tarım ve Gıda Tesislerinde Potansiyel Tehlikeler

 

İÇERDEN DIŞARIDAN
Hoşnut olmayan üst/ast çalışan Organize terörist ya da aktivist gruplar
Taşeronlar Araç sürücüleri
Geçici işçiler Taşeronlar
Terörist grup üyesi olan üst/ast çalışanlar Tedarikçiler
Maddi çıkar güden üst/ast çalışanlar  Ziyaretçiler

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. olarak; bu tesis ve alanların korunmasındaki farklı proseslerin farkındayız. Özellikle tesislerin dış güvenlik prosedürlerinin yanında tesis içi güvenlik prosedürleri daha önemlidir. Burada öne çıkan kavram ise artan terör eylemleriyle önem kazanan (food defence) gıda savunmasıdır.

 

Potansiyel Biyolojik Silah/Savaş Ajanı Grupları

 

• Bakteri, Riketsiya, Klamydia, Parazit, Mantar ve Virüsler
• Mikrobiyal Toksinler
• Hayvansal Toksinler
• Bitki ve Deniz Yosunu Kaynaklı Toksinler
• Yılan ve Örümcek Zehirleri
• Nöropeptidler

 

Bu Alandaki Güvenlik Prosedürümüz


• Fiziki güvenlik ve dış alan güvenliği,
• İşletmeye gelen ziyaretçiler/taşeronlar, araçlar, kargolar,
• İşletme personeli,
• Prosesler,
• Tesis iç alanları (üretim alanı, depolama, sevkiyat),
• Yardımcı tesisler (su, hava, buz, buhar),
• Laboratuvarlar,
• Elektronik ve Bilgisayar sistemlerine yapısal güvenlik mimarisi oluşturmaktır.

 

Bu tesislere yönelik saldırıların genel itibarıyla insan kaynaklı olması güvenlik derecelerini de farklı kılmaktadır. Bu bağlamda tesis güvenlik mimarisi oluştururken siber güvenlik tehditlerine de cevap verecek bir yapılandırmayı anahtar teslim olarak yapmaktayız.