Ana Sayfa > DESTEK HATTI

DESTEK HATTI

Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş., ICOC'nın belirlediği, şikâyet prosedürüne sahiptir. Bu şikayetler, dahili olarak, personel tarafından veya dışarıdan üçüncü şahıslar tarafından getirilebilir. Bu prosedür, ICOC'da yer alan ilkeleri ihlal eden eylem ve/veya ihmaller de dahil olmak üzere, uygun olmayan ve/veya yasadışı davranış hareketlerini belirlemek için yönetim personeline bildirmeyi mümkün kılmaktadır. Usuller, gizli, izin verilebilir ve erişilebilir olduğu sürece adil ve şeffaftır. Süreç yalnızca hata ve kusurluluğu değerlendirmekle kalmaz aynı zamanda tekrar oluşmasını önlemek için ihtiyaç duyulan yerlerde politika değişikliği ve diğer düzeltici faaliyetler üretmeyi amaçlar. Buna ek olarak, uygunsuz ya da yasadışı davranışın oluşacağına ya da gerçekleşmeye meyilli olduğuna inanarak yönetime raporlamayı da kolaylaştırır. Bu tür mağduriyetlerle başa çıkma sorumluluğu, şirketin Yönetim Kurullarından sorumlu herhangi bir bölgenin Ülke Müdürüdür. Mümkün olduğu durumlarda, şikayetlerden yetkili makamlara bilgi verilecektir. Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş., bireysel sözleşmelere yazılan ve çalışanların doğrudan bir hat yöneticisine veya daha üst düzey bir hat yöneticisine (diğer bir deyişle doğrudan hat yöneticisi şikâyetin kaynağı olduğu durumlarda) yaklaşmalarını sağlayan bir şikâyet prosedürüne sahiptir. Gizlilik ve şüphelerinin önyargısız olarak ele alınacağını bilerek güvence altına alacaktır. Şikâyet iddiaları soruşturması, derhal, tarafsız ve gizlilik göz önüne alınarak yapılır. İddialar, bulgular veya disiplin önlemleri ile ilgili kayıtlar 7 yıl saklanmaktadır. Yürürlükteki yasalar tarafından yasaklanmış veya korunan durumlar dışında, bu tür kayıtlar talep üzerine yetkili otoritelere sunulur. Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş., resmi soruşturmalarla iş birliği yapmayı taahhüt eder. Eğer şirket çalışanı yasadışı davranışlar sergiliyorsa, personelin çalışmasını sona erdirmek için derhal harekete geçilir. Yüksel Özel Güvenlik Hizmetlerinin aktif bir 'Hizmet Dışı Çalınması' veya Kamu Yararı Bilgilendirme politikası vardır. Yuksel Özel Güvenlik Hizmetleri AŞ’de çalışan veya bir Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. sözleşmesi üzerinde çalışan herkes, bu politika uyarınca bir açıklama yapmakla yükümlüdür. Bu açıklamalar, isimsiz olarak yapılabilir. Bu politikanın kapsamına giren konular arasında şu kısımlar da bulunmaktadır:
• Şirket prosedürünü veya politikasını takip etmekte başarısız olma
• Sağlık ve güvenlik
• Çevreye verilen zararlar
• Cezayı gerektiren suç
• Yasanın diğer ihlalleri
• Yanlış davranışı örtbas etmek
Bu politikayla ilgili endişelerini dile getiren kişileri tehdit eden ve misilleme yapan kişilere disiplin cezası uygulanacaktır. Bu prosedüre göre yapılan bir soruşturma, bir şahsın kötü niyetli iddialara veya kişisel kazanç amacıyla yapıldığına karar verirse, ilgili şahıs disiplin işlemlerine tabi olabilir.
Lütfen aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz.


 
Adınız :   
Soyadınız :   
E-Posta     
Cep   
İşe Başlama Tarihi   
Birimi / Amiri  
Çalıştığı Proje  
Şikayet Konusu :   
  GÖNDER